Hjem   /   Kurs   /   Digitale SMART kurs på KS læring

Digitale SMART kurs på KS læring


Her finner du 6 kurs som innledes med litt teori og praktisk kunnskap og avsluttes med noen spørsmål til refleksjon.

Her følger en oversikt over kursene:

Historien bak SMART oppvekst:

Kom i gang kurs! Hvordan skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge og der alle gis mulighet til å være på sitt beste??
Dette kom-i-gang kurset vil være startstedet for en slik utviklingsprosess i egen virksomhet. Etter at filmen er presentert vil du og dine kolleger starte opp arbeidet med å trene på å ta i bruk et styrkebasert tenkesett, og en samarbeidende måte å lære på basert på anerkjennende kommunikasjon. En viktig antagelse er at den raskeste måten å skape endringer på er å rette fokus mot alt det som er bra, og går bra i egne liv.
https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=12429

SMART i klasserommet:

I dette kurset gir vi barn og unge tilgang til et språk om styrker og gode egenskaper. Når språket er innarbeidet og barna forstår begrepene kan man starte med å identifisere gode egenskaper hos seg selv og andre. Fokus på gode egenskaper fremmer følelsen av å bli verdsatt. Når mange i samme klasse eller skole bruker dette språket skapes et positivt klima. Det øker lysten til å samarbeide og det bygges nærere relasjoner og trygghet, tilhørighet og empati preger fellesskapet. https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=23578

Dialogverktøy og personlige styrker:

Dialogverktøyet om personlige styrker er basert på et fagspråk om styrker utviklet av positiv psykologforskerne Seligman Peterson (2004). I dette kurset settes dette fagspråket inn i en dialogisk sammenheng, basert på en metodikk utviklet av Hauger (2007; 2008). Den første delen av kurset består av en instruksjonsvideo som viser gangen i en dialogprosess om personlige styrker, skritt for skritt. Videoen inneholder også et praktisk eksempel fra hvordan metoden er brukt i et barnevernsprosjekt i Re kommune. Vi får innblikk i hvordan to kolleger blir kjent med hverandres arbeidserfaringer på en ny måte, og deres tanker om den betydning bruk av dialogverktøyet har for arbeidet de utfører.
https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=26729

Eira sin historie 1:

Vi opplever alle store og små kriser i livet. Hvordan kan vi vende en krise til en styrke? I dette kurset vil vi høre hvordan Eira vendte en barne- og ungdomstid preget av psykiske plager som ensomhet, depresjon, mobbing og innadvendt adferd til en styrke.
https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=12436

Eira sin historie 2:

Å være i gode relasjoner er en viktig ressurs når vi opplever vanskeligheter. Det å bli sett, hørt, forstått og anerkjent har stor betydning og kan være avgjørende i livskriser.
Eira droppet ut av videregående, etter en krevende oppvekst og psykiske plager. I dette kurset vil vi få høre om tre viktige episoder Eira har opplevd. Dette har hatt stor betydning for hennes store snuoperasjon.
https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=12445

Språk som fremmer inkludering:

I dette kurset vil vi belyse hvordan et språk om styrker kan bli en ressurs for å bygge gode relasjoner, få fram det beste hos hverandre og skape inkludering på en arbeidsplass.
https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=26742

SMART barnehage:

Maylen viser oss sitt prosjekt Barnas hage i Vivestad barnehage. Her er det masse pedagogiske godbiter til inspirasjon. https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=12967